Skip to content

Archiwum dnia: 8 maja 2018

Zaproszenie do udziału w projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza gminy wiejskie z terenu województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Liderzy kooperacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) […]

  , |