Skip to content

Apel środowiska osób chorujących psychicznie i profesjonalistów z zakresu zdrowia psychicznego

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy” apeluje o symboliczne wyrażenie solidarności z osobami chorującymi psychicznie.

Dnia 6 czerwca b.r. (środa) o godz. 12.00 osoby chorujące, profesjonaliści z zakresu opieki psychiatrycznej i wolontariusze wyjdą na ulice Lublina, aby wszystkim, którzy odpowiedzą na ich apel wręczyć żółte wstążki – symbol solidarności ze sformułowanymi w toku I Kongresu Zdrowia Psychicznego postulatami swojego środowiska. Należą do nich m.in. wprowadzenie w życie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zabezpieczenie praw osób chorujących psychicznie do godnej opieki, a tym samym postulat uczynienia społeczeństwa bardziej sprawiedliwym, solidarnym i otwartym.

Żółte wstążki będą  rozdawane w okolicach Trybunału przy ul. Rynek 1, na Placu Litewskim, pod Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego przy ul. Artura Grottgera 4 oraz pod Urzędem Wojewódzkim przy ul. Spokojnej 4. Będą znakiem odrzucenia postawy stygmatyzacji i dyskryminacji osób dotkniętych kryzysem psychicznym oraz zaproszenia chorujących do uczestnictwa w tworzeniu dobra wspólnego naszych społeczności.