Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na dwudniowe szkolenie: „Pomoc w integracji ze środowiskiem młodzieży opuszczającej schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na dwudniowe szkolenie: „Pomoc w integracji ze środowiskiem młodzieży opuszczającej schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze”.

ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich ośrodków pomocy rodzinie z terenu województwa lubelskiego

TERMIN SZKOLENIA:

I grupa: 4-5 czerwca 2018 r.

II grupa: 11-12 czerwca 2018 r.

MIEJSCE: Hotel Na Rogatce, ul. Sielankowa 1, 20-802 Lublin.

Aby wziąć udział w  szkoleniu należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem
  2. Pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy
  3. Wysłać skan formularza na adres email: acceptus@wp.pl, faksem: 81 4438913 lub pocztą na adres: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus ul. Gościnna 5/25, 20-532 Lublin.

Termin zgłoszeń na szkolenie upływa z dniem 30 maja 2018 r.

Na początku rekrutacji przyjmowana będzie jedna osoba z danej instytucji. Natomiast wolne miejsca zostaną rozdysponowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, będą rejestrowane na liście rezerwowej.

Zgłoszenia na liście podstawowej i rezerwowej rejestrowane będą według daty przesłania e-mailem karty zgłoszeniowej.

Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Rekrutację na szkolenie prowadzi – Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus ul. Gościnna 5/25, 20-532 Lublin – tel. 504 122 059

Pliki do pobrania: