Skip to content

Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień

Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień

W imieniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego.

Wojewódzka Konferencja na temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (parter, sala nr 069), ul. A. Grottgera 4. Adresatami konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty z województwa lubelskiego. Podczas spotkania chcemy skoncentrować się przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii, skutecznym planowaniu i budowaniu strategii przeciwdziałania narkomanii w regionie oraz możliwościach usprawnienia systemu współpracy między adresatami konferencji.

Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do rozwoju programów profilaktycznych, edukacyjnych, programów redukcji szkód i systemu oceny zjawiska narkomanii oraz zacieśnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy uczestnikami konferencji.

Szczegółowe informacje na temat programu, prelegentów i miejsca konferencji, a także Formularz Zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Załączniki:

  1. Zaproszenie
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Program Konferencji – Lublin