Skip to content

Aktualizacja bazy teleadresowej infrastruktury instytucji samorządowych działających w zakresie pomocy społecznej.

Uprzejmie informujemy, że na stronach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie a także Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie dostępne są aktualne bazy teleadresowe infrastruktury instytucji samorządowych w zakresie pomocy społecznej. Stosowne linki znajdziecie Państwo poniżej.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-na-terenie-wojew%C3%B3dztwa-lubelskiego

Wykaz ośrodków pomocy społecznej

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/wykaz-o%C5%9Brodk%C3%B3w-pomocy-spo%C5%82ecznej-w-wojew%C3%B3dztwie-lubelskim

Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie lubelskim

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/wykaz-pcpr-w-wojew%C3%B3dztwie-lubelskim

 

Linki do rejestrów:

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-na-terenie-wojew%C3%B3dztwa-lubelskiego

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/wykaz-o%C5%9Brodk%C3%B3w-pomocy-spo%C5%82ecznej-w-wojew%C3%B3dztwie-lubelskim

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/wykaz-pcpr-w-wojew%C3%B3dztwie-lubelskim