Skip to content

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie uprzejmie informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego powołał Fundusz Gwarancyjny – narzędzie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, ubiegających się o kredyt w bankach spółdzielczych. Celem Funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

O gwarancję mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
  • podmioty reintegracyjne, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ i WTZ);
  • organizacje pozarządowe lub instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego;
  • podmioty sfery gospodarczej, realizujące cel społeczny:
    • organizacje pozarządowa prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
    • spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych;
    • spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Szczegółowe informacje na temat programu wsparcia, dostępne są na stronie:

www.bgk.pl/ekonomia-spoleczna

Załączniki: Fundusz gwarancyjny – ulotka