Skip to content

Nabór wniosków na mikrodotacje dla organizacji pozarządowych

Informujemy, że Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej realizują wspólnie projekt pt. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”, w ramach którego w dn. 1 lipca 2018 r. ogłoszony został Konkurs Grantowy dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego.

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji w maksymalnej kwocie 5.000 zł. Odbywa się w ramach dwóch kategorii: działania dotyczące sfery pożytku publicznego oraz działania na rzecz rozwoju młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie województwa lubelskiego.

Organizatorzy, przed ostatecznym złożeniem wniosku, zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz skorzystaniu z konsultacji z Animatorami Lokalnymi lub Animatorami Subregionalnymi.

Szczegółowe informacje o Projekcie dostępne są na stronach:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-3-1164.php
https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/
https://www.facebook.com/groups/392422381128935/

W załączeniu zamieszczamy harmonogram szkoleń beneficjentów Projektu.