Skip to content

Spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2, odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.
W trakcie spotkania były poruszane następujące tematy:

  1. „Lubelski Uniwersytet III Wieku w pigułce”.
  2. Działalność Rady Seniorów Miasta Lublin w zakresie polityki senioralnej.
  3. Regulaminy konkursów ogłaszanych przez ROPS oraz inne realizowane i planowane działania w obszarze polityki senioralnej.

Spotkanie było okazją do omówienia spraw bieżących oraz zaplanowania dalszych działań. W związku z faktem, iż we wrześniu 2018 roku kończy się pierwsza, czteroletnia kadencja Rady w obecnym składzie, jej Przewodniczący Pan Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego wręczył członkiniom Wojewódzkiej Rady listy z podziękowaniem za ich pracę oraz kwiaty.