Skip to content

Miesięczne archiwum: Sierpień 2018

„Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia dla osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy. Raport końcowy”

Przedstawiamy Państwu wyniki badania prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy”. Raport […]

  , |

DOPALACZE! TO MUSISZ WIEDZIEĆ

To musisz wiedzieć! Dopalacze to uzależniające substancje. Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu. Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią! Nie bądź obojętny! […]

  |

DOPALACZE! Komunikat dla rodziców i opiekunów

Dopalacze – wskazówki dla rodziców i opiekunów Młodzież narażona jest na kontakt z różnego typu używkami, w tym nowymi narkotykami tzw. dopalaczami. Szczególnie podczas wakacji. To może dotyczyć też Twojego […]

  |

Kampania społeczna dla rodzin: Nierozerwalni

Kampania społeczna dla rodzin: Nierozerwalni Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Kampanię społeczną […]

  |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy Celem spotkania jest wspieranie samorządów […]

  , |

Nowe wzory Formularza zgłoszeniowego oraz Deklaracji Uczestnictwa w projekcie „: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w związku z interpretacją przepisów dot. przetwarzania danych osobowych oraz informacją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dot. zaprzestania monitorowania danych dot. sytuacji gospodarstw […]

  , , |