Skip to content

Konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej do promocji swojej działalności.

 

  1. Kategorie konkursowe

W ramach pierwszej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w dwóch kategoriach:

 

Kategoria I. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych

 

Kategoria II. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapraszamy wszystkie spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej, które zrealizowały przedsięwzięcie sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do przesłania zgłoszenia.

W Konkursie startować mogą wyłącznie podmioty, posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, podmioty startujące w Kategorii II nie mogą zalegać ze spłatą zobowiązania, przy pomocy którego zrealizowały przedsięwzięcie.

 

  1. Nagrody

Dla laureatów Konkursu w obydwu kategoriach w edycji 2018 przewidziano następujące nagrody:

  1. a)      za zajęcie 1 – 3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł
  2. b)      za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

 

  1. Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego razem z ewentualnymi załącznikami i przesłania go:

  • w formie plików edytowalnych oraz skanów na adres poczty elektronicznej znakijakosci2018@mrpips.gov.pl z podaniem nazwy aplikującego podmiotu w tytule e-maila
  • w formie papierowych, podpisanych dokumentów na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Z dopiskiem „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”

Decyduje data stempla pocztowego.

Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r.

 

  1. Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu 22 5229104 (w godz. 9:00 – 14:00), bądź adresem mailowym: katarzyna.pawlowska@bgk.pl.

 

  1. Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste wręczenie nagród i prezentację Laureatów zaplanowano w programie Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2018 r.

 

Formularz_kat.II_pozyczkobiorca

Formularz-kat.I spoldzielnia

Regulamin_Konkursu