Skip to content

Nowe wzory Formularza zgłoszeniowego oraz Deklaracji Uczestnictwa w projekcie „: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w związku z interpretacją przepisów dot. przetwarzania danych osobowych oraz informacją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dot. zaprzestania monitorowania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation w ramach projektu : „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” stosowane będą zmodyfikowane Formularze zgłoszeniowe oraz Deklaracja Uczestnictwa.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu. Poniżej zestawienie szkoleń, które odbędą się od miesiąca września 2018 r. do marca 2019 r.

Zachęcamy kadrę realizującą zadania w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do przesyłania Formularzy zgłoszeniowych na adres: aneta.rydz@lubelskie.pl oraz pocztą: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

1) Formularz-zgłoszeniowy Bliżej Rodziny – sierpień 2018

2) deklaracja Uczestnictwa POWER – sierpień 2018

3) zestawienie szkoleń 2018-2019- ROPS Lublin – od września 2018

4) Regulamin Bliżej rodziny – sierpień 2018