Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”.

ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa lubelskiego.

 

TERMINY SZKOLENIA: 

Gr. I   21-22.08.2018

Gr. II  28-29.08.2018

 

MIEJSCE: Centrum Konferencyjne Hotel FOCUS, al. Warszawska 109, 20-832 Lublin

 

Aby wziąć udział w  szkoleniu należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem
  2. Pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy
  3. Wysłać skan formularza na adres email: sekretariat@iszb.pl lub  pocztą na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych, ul. Skautów 11B, 20-055 Lublin.

Terminy zgłoszeń na szkolenie:

– Gr. I do dnia 10 sierpnia 2018 r.

– Gr. II do dnia 17 sierpnia 2018 r.

Na początku rekrutacji przyjmowana będzie jedna osoba z danej instytucji. Natomiast wolne miejsca zostaną rozdysponowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, będą rejestrowane na liście rezerwowej.

Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

 

Rekrutację na szkolenie prowadzi: Instytut Szkoleń Biznesowych , ul. Skautów 11 B, 20-055 Lublin.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Harmonogram szkolenia

Regulamin