Skip to content

Cykl konferencji o przeciwdziałaniu bezdomności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności rozpoczęła cykl konferencji regionalnych pod nazwą „Pokonać bezdomność”.

Spotkania mają na celu przede wszystkim wymianę dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Upowszechnienie innowacyjnych działań na rzecz osób bezdomnych ma stanowić inspirację do wdrażania nowych rozwiązań w tym obszarze i do poprawy jakości dotychczas udzielanego wsparcia.

Konferencja dla województwa lubelskiego, wspólnie z województwem podkarpackim, odbędzie się 24 września b.r. w Rzeszowie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat cyklu konferencji na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,10184,o-przeciwdzialaniu-bezdomnosci-w-regionach.html