Skip to content

„Maluch+” edycja 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że nabór ofert w programie „Maluch+” w edycji 2019 rozpocznie się w terminie 12-16 listopada i trwać będzie od 4 do
6 tygodni. Wnioski będzie można składać w 4 modułach:

 

  • Moduł 1 to dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc opieki przez samorządy i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc. W przewidywanej edycji wzrosną kwoty dofinansowania do utworzenia nowego miejsca w ramach tego modułu.

 

  • Moduł 2 to dotacja na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez samorządy z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

  • Moduł 3 skierowany jest do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogą pozyskać środki na utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. 

 

  • Moduł 4 skierowany jest do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego (w tym uczelnie) na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

W sumie na program „Maluch+” 2019 przeznacza się 450 mln zł. W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego. Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jednostki samorządu terytorialnego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat programu na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,10198,wieksze-wsparcie-na-opieke-nad-maluchami.html