Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na jednodniowe spotkanie sieciujące dla kadry zarządzającej Centrów i Klubów Integracji Społecznej z obszaru województwa lubelskiego

Termin spotkania:  12 października 2018 roku

 

Miejsce: Centrum Konferencyjne Hotel Focus, Lublin, Aleja Warszawska 109

 

Temat spotkania:  Księgowość CIS/KIS – rozliczanie podatku VAT 

 

Spotkanie warsztatowe poprowadzi Pani Aneta Rozwadowska – Jachacz – licencjonowana księgowa o wieloletnim stażu zawodowym, wykwalifikowany trener z zakresu księgowości, rachunkowości i finansów oraz realizacji projektów. Od wielu lat zajmuje się zawodowo prowadzeniem szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie będzie prowadzone w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu, będzie miał zapewnione wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

 

Kto może wziąć udział w spotkaniu sieciującym?

Uczestnikami spotkania może być kadra zarządzająca Centrów i Klubów Integracji Społecznej z obszaru województwa lubelskiego.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu sieciującym?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: zofia.jaroszek@lubelskie.pl lub faksem na nr 81 5287644 do dnia 9 października 2018 roku.

Osoba odpowiedzialna za zdanie: Zofia Jaroszek, telefon do kontaktu: 815287622.

 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karta zgłoszeniowa na spotkanie sieciujące dla kadry zarządzającej Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Regulamin rekrutacji uczestników na spotkanie sieciujące dla kadry zarządzającej Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Oświadczenie uczestnika projektu