Skip to content

Zaproszenie na spotkanie sieciujące dla WTZ na temat wypalenia zawodowego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na dwudniowe spotkanie sieciujące dla pracowników warsztatów terapii zajęciowej z obszaru województwa lubelskiego.

 

Temat spotkania: Wypalenie zawodowe

 

Spotkanie sieciujące odbędzie się dla dwóch grup szkoleniowych w następujących terminach:

I grupa: 22-23.10.2018 r.

II grupa: 24-25.10.2018 r.

Miejsce: Lublin, Centrum Konferencyjne Focus, Aleja Warszawska 109

 

Spotkanie poprowadzi Pani Joanna Dejko –  psycholog, trener, terapeuta, coach. W latach 1993-1998 pracowała jako psycholog w szkole podstawowej, następnie pełniła funkcję dyrektora w PCPR w Łęcznej. W latach 1998 – 2006 była dyrektorem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej, gdzie aktualnie pracuje jako psycholog. Ponadto pełni funkcję wykładowcy na Uniwersytecie  Przyrodniczym w Lublinie. Zrealizowała liczne szkolenia i treningi, m.in. z zakresu wypalenia zawodowego, budowania zespołu, komunikacji, rozwoju kompetencji poznawczych.

 

Spotkanie będzie prowadzone w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu, będzie miał zapewnione wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

 

Kto może wziąć udział w spotkaniu sieciującym?

Uczestnikami spotkania mogą być pracownicy warsztatów terapii zajęciowej z obszaru województwa lubelskiego.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu sieciującym?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z oświadczeniem wysłać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego i oświadczenia można wysłać e-mailem na adres: iwona.kedziera@lubelskie.pl  do dnia 16 października 2018 roku.

Osoba odpowiedzialna za zdanie: Iwona Kędziera, telefon do kontaktu: 815287622.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

karta zgłoszeniowa

oświadczenie

Regulamin rekrutacji

program spotkania