Skip to content

Miesięczne archiwum: Październik 2018

KRAJOWIA SIEĆ REINTEGRACJI – WZMOCNIEIE INSTYTUCJI ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO W DZIAŁANIACH POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO Projekt realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna Pomoc społeczna, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna Pomoc społeczna, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER 2014-2020. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie […]

  |

Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie opracowanego ramach projektu ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne poświęcone standardowi  wypracowanemu w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie  mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie […]

  , |