Skip to content

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Corocznie, 10 października, obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ustanowiony został przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego w 1992 roku i ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, pogłębianie różnych form aktywności na rzecz zdrowia psychicznego oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie.

W celu poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi został opracowany Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022. Określa on strategię działań mających na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Program ma również na celu kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Działania zmierzające do poprawy jakości życia osób chorujących psychicznie zajmują szczególne miejsce w polityce samorządu województwa lubelskiego. W bieżącym roku opracowany został Wojewódzki program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego na lata 2018-2022. Celem Programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej pomocy oraz opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Zachęcamy do udziału w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego organizowanych aktywnie na terenie Lubelszczyzny przez instytucje działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.