Skip to content

Archiwum dnia: 26 października 2018

KRAJOWIA SIEĆ REINTEGRACJI – WZMOCNIEIE INSTYTUCJI ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO W DZIAŁANIACH POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO Projekt realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna Pomoc społeczna, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna Pomoc społeczna, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER 2014-2020. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie […]

  |