Skip to content

KRAJOWIA SIEĆ REINTEGRACJI – WZMOCNIEIE INSTYTUCJI ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO W DZIAŁANIACH POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO Projekt realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna Pomoc społeczna, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna Pomoc społeczna, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER 2014-2020.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wraz z Liderem i Partnerem projektu pn. „Krajowa Sieć Reintegracji” zapraszają do korzystania z „Biblioteki projektu”.      

Dostęp do opracowań, raportów i innych informacji dotyczących rezultatów Projektu, znajdujących się w zasobach Biblioteki, został umieszczony na stronie internetowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, link poniżej:

https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=biblioteka-projektu