Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie sieciujące dla zakładów aktywności zawodowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej. 

 

Temat spotkania: Budowanie wizerunku firmy/instytucji”

Miejsce spotkania: Park Rekreacji Zoom Natury, ul. Świerdzowa 41, Janów Lubelski

Termin spotkania: 9 listopada 2018 r.

 

Pozytywny obraz organizacji/firmy budowany jest głównie przez jakość towaru, reklamę oraz przez samych pracowników, którzy rozpowszechniają dobre zdanie o firmie. Warsztaty skupiają się na technikach, które pozwalają kształtować właściwe relacje z otoczeniem oraz kreować pozytywny wizerunek instytucji. Uczestnicy będą doskonalić umiejętności komunikacyjne, również w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych.

Spotykanie poprowadzi Robert Kawałko – stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu w dwóch firmach z branży IT. Prowadzi firmę Pictus Marketing Solutions specjalizującą się w PR, marketingu, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Zainicjował powstanie Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którego był prezesem zarządu w latach 2006-2012, a następnie wiceprezesem. W latach 2007 – 2013 pełnił funkcję wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, w którym odpowiadał za rozwój nowych organizacji fundraiserów w Europie. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i wizerunkowych, doradzał przy ich wdrażaniu. Wykładał na konferencjach w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Holandii, Japonii, Gruzji i na Węgrzech. Od 2011 roku jest wykładowcą w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2015 r. kieruje założoną przez siebie Fundacją Polski Instytut Filantropii.

Spotkanie będzie prowadzone w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu, będzie miał zapewnione wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Kto może wziąć udział w spotkaniu?

Uczestnikami spotkania mogą zostać przedstawiciele zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i osobiście lub drogą pocztową dostarczyć go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres  iwona.kedziera@lubelskie.pl lub faksem na nr 81 528 76 22 do dnia 5 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udziela pani Iwona Kędziera pod numerem telefonu 81 528 76 22.

Spotkanie sieciujące realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

karta zgłoszeniowa

oświadczenie

Program

Regulamin