Skip to content

Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie opracowanego ramach projektu ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne poświęcone standardowi  wypracowanemu w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie  mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach spotkania przewidziana jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca standardu mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach
w szpitalu psychiatrycznym.

W spotkaniu konsultacyjnym mogą uczestniczyć specjaliści z obszaru ochrony zdrowia psychicznego,  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem osób chorujących psychicznie oraz przedstawiciele środowiska osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

Termin spotkania:  30  października 2018 r.

Miejsce spotkania: Lublin, Lawendowy Dworek,  ul. Krochmalna 13 C

Szczegółowy program spotkania w załączeniu.

Spotkanie jest bezpłatne. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu na spotkanie. W ramach spotkania każdy uczestnik będzie miał zapewniony posiłek oraz materiały biurowe.

Formularz zgłoszeniowy należy składać drogą elektroniczną na adres: anna.czeczko@lubelskie.pl lub faksem: 81 528 76 30 do dnia 22 października 2018 r. Oryginał formularza zgłoszeniowego należy obligatoryjnie przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin lub dostarczyć osobiście w dniu spotkania konsultacyjnego.

Osoby do kontaktu: Anna Czeczko i Anna Bekier, telefon: 81 528 76 47

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania merytoryczny