Skip to content

„ Wojewódzki Dzień Seniora 2018”

W dniu 1 października br. w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszczącym się przy ul. Konrada Wallenroda 4a w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Wojewódzki Dzień Seniora”.

Wydarzenie adresowane było do seniorów z terenu województwa lubelskiego, przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz osób zainteresowanych polityką senioralną.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk oraz Pani Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego.

W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste uhonorowanie laureatów konkursów pt. „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior” ogłoszonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Przedstawiciele trzech gmin (Lublin, Garbów i Stoczek Łukowski) otrzymali statuetki dla laureatów. Tytuł Aktywnego Seniora przyznano czterem Seniorom z gmin: Niemce, Konopnica oraz M. Kraśnik i M. Radzyń Podlaski. Dla pozostałych uczestników konkursów zostały przygotowane podziękowania.

Odbyły się także prelekcje osób związanych ze środowiskiem senioralnym. Pani Christine Mitterlechner, austriacka pedagog, współtwórca metody Montessori dla Seniorów przedstawiła założenia nowatorskiego programu „Radość uczenia się przez całe życie według zasad Marii Montessori dla Seniorów”. Zaprezentowane zostały dobre praktyki w zakresie działań podejmowanych na rzecz seniorów (program teleopieki „Czerwony guzik życia” realizowany w powiecie kraśnickim oraz wielozakresowe inicjatywy na rzecz aktywizacji seniorów w  Gminie Józefów).

W trakcie konferencji odbył się również panel dyskusyjny poświęcony roli rad seniorów w kreowaniu lokalnej polityki społecznej.

Konferencję uświetniły występy zespołu muzycznego BERBERYS i zespołu śpiewaczego „SŁAWINIACY”.

Panie pielęgniarki, reprezentujące Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, wykonywały badania pomiaru ciśnienia i poziomu cukru oraz udzielały porad w zakresie profilaktyki zdrowia.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac malarskich wykonanych przez seniorów.

Osoby, które ukończyły 60 rok życia miały możliwość otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Na ręce Pani Katarzyny Fus, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, został przekazany medal Marszałka Województwa Lubelskiego upamiętniający 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Medal przyznany został za szczególne zaangażowanie w tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów.