Skip to content

Miesięczne archiwum: Listopad 2018

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Już 3 grudnia po raz kolejny będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przyświeca mu idea zwiększania publicznej świadomości […]

  , |

Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych w ramach projektu „ Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 30 października 2018 r. w Lawendowym Dworku w Lublinie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących […]

  , |

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom pomocy
i integracji społecznej składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie, profesjonalizm oraz trud włożony w pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Niech to święto będzie okazją do umocnienia w nas wszystkich przekonania,
że praca na rzecz drugiego człowieka jest nie do przecenienia a zawód, który stawia tak wysokie wymagania, zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.

Życzymy, aby każdy kolejny dzień przynosił Państwu satysfakcję i sukcesy
w pracy zawodowej, życzymy również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrekcja
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie

Więcej informacji

  |