Skip to content

Informacja o nowym wzorze oferty i sprawozdania realizacji zadań w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1365)

Informujemy, że od dnia 29 października 2018 r. obowiązują nowe wzory oferty i sprawozdania realizacji zadań w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1365). Tekst rozporządzenia wraz ze wzorami dokumentów publikujemy pod załączonymi linkami.

LINK 1 Rozporządzenie

LINK 2 Oferta

LINK 3 Sprawozdanie