Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na cztery dwudniowe wizyty studyjne

 Terminy i miejsca wizyt studyjnych:

11-12.12.2018 rokDwudniowa wizyta na terenie województwa lubelskiego

Dwudniowa wizyta studyjna zorganizowana do podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego. Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne ,,Dom Nasutów”, Spółdzielnia Socjalna P.W. Emaus, Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego ,,Kraina Rumianku”.

 

13-14.12.2018 rok – Dwudniowa wizyta na terenie województwa lubelskiego

Dwudniowa wizyta studyjna zorganizowana do podmiotów ekonomii społecznej z wyszczególnieniem wielobranżowych spółdzielni socjalnych z gminy Józefów na terenie województwa lubelskiego.

 

17-18.12.2018 rok – Dwudniowa wizyta studyjna na terenie województwa mazowieckiego

Dwudniowa wizyta studyjna zostanie zorganizowana do podmiotów ekonomii społecznej z wyszczególnieniem spółdzielni socjalnych osób prawnych świadczących usługi opiekuńcze, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego.

 

19-20.12.2018 rok – Dwudniowa wizyta studyjna na terenie województwa świętokrzyskiego

Dwudniowa wizyta studyjna zostanie zorganizowana do podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności Ostrowca Świętokrzyskiego.

Kto może wziąć udział w  wizycie studyjnej?
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli samorządów terytorialnych i innych instytucji/podmiotów współpracujących z JST, działających w obszarze ekonomii społecznej, którzy planują utworzenie podmiotów na swoim terenie.

Aby wziąć udział w wizycie studyjnej  należy:
Wypełnić formularz zgłoszeniowy z wybraniem jednego z czterech terminów wizyt studyjnych i wysłać e-mailem na adres: mariusz.osik@lubelskie.pl lub faksem na nr 81 5287650. Osoby, które zostały poinformowane o zakwalifikowaniu na wizytę, niezwłocznie od dnia uzyskania takiej informacji powinny osobiście bądź listownie dostarczyć oryginał karty zgłoszeniowej na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie , ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

Osoba odpowiedzialna za zdanie: Mariusz Osik, telefon do kontaktu: 815287622.

W załączeniu:

  1. karta zgłoszeniowa
  2. oświadczenie rekrutacja
  3. Regulamin rekrutacji