Skip to content

Zaproszenie do udziału w VI edycji Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 grudnia 2018 r. w centrum wystawienniczym Targów Lublin odbędzie się VI edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Prezydenta Miasta Lublin. Swoją ofertę mogą na nich zaprezentować firmy i pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, instytucje i organizacje realizujące projekty szkoleniowe kierowane do osób niepełnosprawnych, placówki terapeutyczne, edukacyjne oraz organizacje pozarządowe o społecznym profilu działalności. Podmioty te, organizując stanowisko wystawiennicze, mogą przedstawić swoją aktualną ofertę w obszarze rynku pracy, działań aktywizujących, edukacyjnych, wsparcia terapeutycznego i aktywności obywatelskiej.

Organizacją wydarzenia zajmuje się Biuro Osób Niepełnosprawnych. Formularz zgłoszeniowy, wypełniony elektronicznie, należy przesłać na adres siedziby Biura, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin lub na adres mailowy ion@lublin.eu do dnia 15 listopada 2018 r. Formularz dostępny jest na stronie internetowej http://lublin.eu/mieszkańcy/niepelnosprawni/aktualności. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 81 466 20 66.