Skip to content

Archiwum dnia: 10 grudnia 2018

Ogłoszenie o konkursie – „Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich”

Uprzejmie informuję, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr 02.06.00-IP.03-00-007/18 „Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych […]

  |