Skip to content

Konkurs w programie „Pokonać bezdomność” edycja 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że rusza program „Pokonać bezdomność” edycja 2019. Na jego realizację przeznaczono 6 mln zł.

Głównym celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemu bezdomności. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest uzupełnieniem ustawowych obowiązków samorządów gmin dot. przeciwdziałania bezdomności.

Cztery moduły programu

Dofinansowanie można uzyskać w ramach 4 modułów. Moduł I to prowadzenie działań profilaktycznych. Moduł II to działania aktywizujące osoby bezdomne. Moduł III ma 2 cele: dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów oraz adaptację budynków na tworzenie nowych placówek dla osób bezdomnych. Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym to cel zawarty w module IV programu.

Co nowego w programie na 2019 rok?

Edycja 2019 to nowe rozwiązania w programie. W module III dodano możliwość utworzenia nowych placówek dla osób bezdomnych. Moduł IV rozszerzony jest o organizację 12 spotkań w województwach poświęconych m. in.: mieszkalnictwu, streetworkingowi, współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi w procesie pomocy i wsparcia osób bezdomnych.

Kto może skorzystać z programu?

O środki z programu „Pokonać bezdomność” ubiegać się mogą: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. 

 

Do kiedy można składać oferty?

Oferty konkursowe można składać do 7 stycznia 2019 r. Podmioty z województwa lubelskiego składają je do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru wniosków na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/6-mln-zl-w-programie-pomocy-osobom-bezdomnym