Skip to content

„Otwarty konkurs ofert w programie „Senior+” – edycja 2019” – składanie wniosków do 4 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ruszyła nowa edycja otwartego konkursu wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.

Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16. Oferty należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019