Skip to content

startuje FIO 2019

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że startuje FIO 2019.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowane są projekty, które mają na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Dotacje można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach programu wydzielone zostały cztery priorytety.

  1. Priorytet Małe Inicjatywy. Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu, powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
  3. Priorytet Aktywni obywatele – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczynić się do wzrostu udziału obywateli w sprawach publicznych.
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczynić się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.
    kontakt : 601 901 285 w godz. od 9.00 do 15.00
    e-mail :fio@niw.gov.pl