Skip to content

Zaproszenie na Kiermasz Bożonarodzeniowy

Szanowni Przedsiębiorcy

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czas uroczystej Wigilii, wspólnego spędzania czasu, radości i spokoju… oraz kupowania ozdób i produktów świątecznych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa lubelskiego do uczestnictwa w Kiermaszu Bożonarodzeniowym.

Kiermasz ma na celu zaprezentowanie wyrobów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, podkreślenie ich obecności na lokalnym rynku oraz zwiększenie świadomości konsumentów na temat posiadanej przez nich oferty handlowej.

Udział w Kiermaszu jest bezpłatny.

Kiermasz odbędzie się w dniu 15 grudnia 2018 roku w Galerii Handlowej OLIMP Aleja Spółdzielczości Pracy 36 w Lublinie.

W związku z powyższym pragniemy, aby wspólnie z nami współtworzyli Państwo to wydarzenie i tym samym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Kiermaszu. Wszystkich wystawców wyrażających chęć udziału w Kiermaszu prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: iwona.kedziera@lubelskie.pl lub na fax: 815287644 do dnia 10 grudnia 2018 r. 

Dodatkowe informacje i kontakt z przedstawicielami organizatora:

Iwona Kędziera –  iwona.kedziera@lubelskie.pl tel. 81 528 76 22

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie