Skip to content

Archiwum dnia: 17 lipca 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje o możliwości składania ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przedmiotem jest zadanie określone w „Wojewódzkim programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi”. Do pobrania: Szczegółowy […]

  , |