Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego na kadencje 2019-2023.

Na podstawie art. 44 a ust. 1 i art. 44 c ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki...