Skip to content

Miesięczne archiwum: Sierpień 2019 - 2. strona

Zmieniona wersja wytycznych CT9 w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z publikacją Komunikatu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze […]

  |