Rekrutacja do Szkoły Fundraisingu.

Rekrutacja do Szkoły Fundraisingu.

DLA KOGO? Wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją organizację pozarządową/PES, mieć stabilne finansowanie i nie martwić się brakiem pieniędzy na działania, które pomagają innym i zmieniają świat. BEZPŁATNE warsztaty z fundraisingu projektowego i pozaprojektowego, które...

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138 lit. o) ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.– dalej ustawa) na zapewnienie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego (3) szkolenia dla mieszkańców i kadry mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie z województwa lubelskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego (łącznie 24 osób) w ramach realizacji projektu pt. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.