Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne Subregionu Bialskiego(Powiaty: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski) i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach...

Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR

Serdecznie zapraszamy na Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR organizowane przez Targi Lublin S.A. i Urząd Miasta Lublin, które odbędą się w dniach 25 – 27 października 2019 r. w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym TARGI LUBLIN S.A. przy ul. Dworcowej 11 w...

Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym

W dniach 15-16 października 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizatorami przedsięwzięcia...