Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne Subregionu Puławskiego(Powiaty: janowski, kraśnicki, puławski, biłgorajski, rycki, opolski) i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach...