Rusza konkurs FIO edycja 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Lubelski Urząd Wojewódzki -Wydział Polityki Społecznej i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) serdecznie zapraszają wszystkie organizacje pozarządowe...