Apelujemy do Państwa o korzystanie z alternatywnych form narzędzi komunikacji:

Telefonicznie:

tel. 81 528 76 50

fax. 81 528 76 30

lub z komórką merytoryczna (numer telefonu na stronie www.rops.lubelskie.pl)

Mailowo:

rops@lubelskie.pl

Pocztą tradycyjną na adres urzędu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin