Szanowni Państwo,
 
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacja epidemiologiczną w kraju oraz potrzebą szybkiego reagowania na sytuację zagrożenia życia i zdrowia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje informacje dot. realizacji działań w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji”.
1.       Poszczególne podmioty zaangażowane w prace modelem kooperacji powinny podjąć starania o dostosowanie swoich zadań do istniejących obecnie możliwości, w tym działań mających na celu zwalczanie skutków COVID-19.
2.       Zadaniem Zespołu projektu „Liderzy kooperacji” jest teraz wsparcie, w każdej dostępnej formie, współpracy z Partnerskimi Zespołami Kooperacji w gminach współpracujących z ROPS w realizacji projektu. Działania w projekcie dostosowujemy do aktualnej sytuacji i potrzeb zgłaszanych przez Państwa.
3.       Doradcy, Superwizor, Konsultanci (naukowy i prawny) oraz Zespół ROPS jest do Państwa dyspozycji w ramach aktualnych zaleceń epidemiologicznych.
4.       Podjęliśmy starania o wydłużenie realizacji projektu w II kamieniu milowym do końca 2020 roku, ma to ogromne znaczenie dla kontynuacji współpracy, w tym działań w ramach projektów socjalnych.
 
Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu zaplanowano dodatkowe zadanie mające na celu zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19.
Zadanie obejmuje realizację działań przewidzianych w rekomendacjach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla ROPS w zakresie możliwego wsparcia w ramach PI 9 IV (katalog otwarty), tj.:
1.            Zakup środków i sprzętu ochrony osobistej, tj. maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, sprzętu służącego utworzeniu śluzy do instytucji, wyposażenia izolatek, inne sprzęty i materiały niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID – 19.
2.            Zakup usług związanych z walką i przeciwdziałaniami COVID-19
Wsparcie to ma charakter doraźny, mający na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób przebywających w instytucjach, a nie rozwój tych instytucji.
O wszelkich nowych działaniach będziemy informować na bieżąco.