‼️Okres pandemii to czas wyzwań i wzmożonej pracy. Zadaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, jako wojewódzkiej jednostki organizacyjnej, jest podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu zadbanie o życie i zdrowie osób chorych oraz niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, które z racji swoich deficytów zdrowotnych lub wieku są obecnie szczególnie wystawione na zagrożenie.

✅✅✅✅W związku z powyższym, ROPS Lublin przeznaczył oszczędności projektowe w wysokości 3️⃣ mln zł💪💪💪 na zakup środków ochrony osobistej, które zostały rozdystrybuowane wśród 46 Domów Pomocy Społecznej, są to:

➡️89 006 sztuk maseczek jednorazowych; ➡️13 027 sztuk pościeli jednorazowej; ➡️1 125 sztuk przyłbic; ➡️267 sztuk płynów do dezynfekcji rąk; ➡️301 sztuk płynów do dezynfekcji powierzchni; ➡️8 464 sztuki maseczek wielokrotnego użytku; ➡️12 9090 sztuk kombinezonów ochronnych jednorazowego użytku; ➡️3 434 sztuki kombinezonów ochronnych wielokrotnego użytku; ➡️17 334 sztuki ochraniaczy na obuwie jednorazowego użytku; ➡️2 344 sztuki ochraniaczy na obuwie wielokrotnego użytku; ➡️ 3 958 sztuk pościeli wielokrotnego użytku.

Wkrótce do Domów Pomocy Społecznej zostaną dostarczone także rękawiczki i gogle wartości blisko 780 tys. zł.

Dzisiaj (tj. 02.09.2020) przy stacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski przekazał środki ochrony osobistej dla pracowników i podopiecznych „Domu Seniora” w Różance (pow. włodawski-15 palet).

– DPS w Różance jest jedną z 46 tego typu placówek, które otrzymały wsparcie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. – Środki ochrony osobistej, które mają służyć przede wszystkim personelowi, żeby w warunkach sterylnych, w warunkach “antykovidowych” mógł opiekować się osobami starszymi. Wartość pomocy to 3 miliony złotych. Bardzo dużo sprzętu. Zarówno pensjonariusze jak i pracownicy Domów Pomocy Społecznej będą bezpieczni.

DPS w Różance to jeden z największych Domów Pomocy Społecznej w województwie lubelskim. Mieszka tutaj 200 seniorów, a pracuje ponad 100 osób.

Do Różanki trafi między innymi 4800 sztuk maseczek ochronnych jednorazowych, 2100 maseczek wielokrotnego użytku, 1000 sztuk kombinezonów jednorazowych i 150 sztuk wielorazowych. Wartość przekazanych środków opiewa się na kwotę 99 445,82 zł

–  Robimy wszystko, aby zabezpieczyć mieszkańców i pracowników przed koronawirusem – mówi dyrektor DPS w Różance Andrzej Lis. – Nie bylibyśmy w stanie zakupić takiej ilości środków ochrony osobistej. O ile środki dezynfekcyjne stosunkowo łatwo dostać, natomiast takie rzeczy jak kombinezony, które zabezpieczają pracowników, czy maseczki dalej są trudno dostępne, albo są drogie – dodaje dyrektor Lis.

✅✅✅Wymienione wyżej działania zostały sfinansowane z projektu pn „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i są podyktowane szczególną sytuacją związaną z potrzebą zwalczania skutków wystąpienia COVID-19, mają charakter doraźny, służą zabezpieczeniu życia oraz zdrowia osób przebywających w instytucjach, a nie rozwój tych podmiotów.

Przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla DPS w Różance. Na zdjęciu od lewej: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Dyrektor DPS w Różance Andrzej Lis, Dyrektor ROPS w Lublinie Małgorzata Romanko, Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk.
Przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla DPS w Różance. Na zdjęciu od lewej: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, pracownik ROPS w Lublinie Małgorzata Wołoszyn, Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk.
Przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla DPS w Różance. Na zdjęciu załadunek towaru na tira.
Przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla DPS w Różance.
Przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla DPS w Różance. Na zdjęciu: środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji.
Przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla DPS w Różance. Na zdjęciu: maseczki wielokrotnego użytku.
Przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla DPS w Różance. Na zdjęciu: kombinezony jednorazowe.
Przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla DPS w Różance. Na zdjęciu załadunek towaru na tira.
Przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla DPS w Różance. Na zdjęciu: środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji.