Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło pakiet działań służących poprawie sytuacji osób przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Wprowadzenie tych działań będzie możliwe dzięki wejściu w życie tak zwanej specustawy funduszowej przygotowanej przez MFiPR. Projekty będą realizowane w programie Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/500-milionow-zlotych-na-szybka-pomoc-dla-instytucji-opieki-calodobowej