Skip to content
team-123085_640

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność w obszarach pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 24 stycznia 2017 r. organizuje spotkanie adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o […]

  , |
info-clipart-9i454p9iE-300x300-wazne

NOWA SIEDZIBA ROPS

Szanowni Państwo! Siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, od dnia 2 stycznia 2017 r. znajduje się pod adresem: ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Interesantów serdecznie zapraszamy do nowej lokalizacji […]

  |