Skip to content
team-123085_640

Krajowa wizyta studyjna w ramach Komponentu III Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie informuję, że w ramach Komponentu III Programu: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona […]

  |
folder-146940_640

ZAPYTANIE OFERTOWE na emisje reportaży w telewizjach regionalnych lub ogólnopolskich w zasięgu województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego wyprodukowanych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Nr sprawy: DZP.DK.2321.36.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na emisje reportaży w telewizjach regionalnych lub ogólnopolskich w zasięgu województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego wyprodukowanych […]

  , |
logo strona

Konkurs Lady D.

Na prośbę Oddziału Lubelskiego PFRON publikujemy informację o organizacji Konkursu Lady D. Szczegółowe informacje o konkursie w załącznikach. Skan zaproszenia PFRON Regulamin Formularz zgłoszeniowy Zgoda kandydatki

  , |