Skip to content
folder-146940_640

DZPR.MS.2321.41.2016 na usługę zorganizowania targów ekonomii społecznej w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.MS.2321.41.2016 na usługę zorganizowania targów ekonomii społecznej    w ramach projektu pozakonkursowego  RPO […]

  , , |
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.47.2016 na usługę przeprowadzenia 10 spotkań informacyjnych (usługa trenerska) dotyczących ekonomii społecznej prowadzonych w szkołach średnich na terenie miasta Lublina realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”

Szanowni Państwo                                                                                                                        Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.47.2016 na usługę przeprowadzenia 10 spotkań informacyjnych (usługa trenerska) dotyczących ekonomii społecznej prowadzonych […]

  , , |
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.46.2016 na usługę cateringu podczas organizacji 10 spotkań informacyjnych realizowanych na terenie szkół średnich w mieście Lublin organizowanych w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.46.2016 na usługę cateringu podczas organizacji 10 spotkań informacyjnych realizowanych na terenie szkół […]

  , , |