Skip to content
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania ewaluacyjnego wśród mieszkańców i pracowników ośmiu domów pomocy społecznej i trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, Znak sprawy: DZP.WW.2321.27.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie badania ewaluacyjnego wśród mieszkańców i pracowników ośmiu domów pomocy społecznej i trzech placówek opiekuńczo – […]

  , |
team-123085_640

Kierunki kształcenia dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, uruchamiane w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznej Szkole Policealnej w Lublinie

Publiczna Szkoła Policealna z Lublina uruchamia w roku szkolnym 2015/2016 następujące kierunki kształcenia dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: Opiekun w domu pomocy społecznej […]

  , |