Skip to content
team-123085_640

Krajowa wizyta studyjna w ramach Komponentu III Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w ramach Komponentu III Programu: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona […]

  , |
team-123085_640

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na konferencję „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”

„Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”, skierowaną do władz samorządowych: wójtów, burmistrzów, prezydentów ich przedstawicieli oraz radnych z terenu województwa lubelskiego. Miejsce szkolenia: Hotel […]

  , , |
team-123085_640

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na szkolenie: „Problematyka ograniczania popytu na narkotyki i nowe substancje psychoaktywne oraz zasady konstruowania skutecznych i efektywnych strategii profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zapobiegania HIV/AIDS w gminie”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na szkolenie: „Problematyka ograniczania popytu na narkotyki i nowe substancje psychoaktywne oraz zasady konstruowania skutecznych i efektywnych strategii profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii […]

  , , |