Skip to content
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.56.2016 Przedmiot zamówienia stanowią trzy odrębne usługi polegające na przeprowadzeniu trzech odrębnych warsztatów, podczas spotkania konsultacyjnego w ramach budowanej platformy współpracy samorządu Województwa z samorządami powiatów, gmin i ich jednostkami organizacyjnymi realizującymi działania z obszaru włączenia społecznego organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regi.onalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.56. Przedmiot zamówienia stanowią trzy odrębne usługi polegające na przeprowadzeniu trzech odrębnych warsztatów, […]

  , , |
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.ZJ.2321.54.2016 na usługę druku Katalogu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w województwie lubelskim w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo,                                                                                                                    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.ZJ.2321.54.2016  na usługę druku Katalogu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w województwie lubelskim […]

  , , |
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.MS.2321.53.2016. Przedmiot zamówienia stanowi usługa zorganizowania uroczystej gali nadania certyfikatu dla produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej pn ,,Zakup prospołeczny”, realizowana w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.MS.2321.53.2016., którego przedmiot stanowi usługa zorganizowania uroczystej gali nadania certyfikatu dla produktów i […]

  , , |