Skip to content

Konferencja pt. „Wojewódzki Dzień Seniora”

Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zapraszają seniorów oraz instytucje i organizacje działające w obszarze polityki senioralnej na konferencję pt. „Wojewódzki Dzień Seniora” organizowaną w […]

  , |

Konwent NGO 15-16.10.2019

W dniach 15-16 października 2019 roku odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki […]

  , |