Skip to content
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.65.2015 na usługę poprowadzenia panelu dyskusyjnego pt. „Rada Działalności Pożytku Publicznego – już jest i co dalej?” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę poprowadzenia panelu dyskusyjnego pt. „Rada Działalności Pożytku Publicznego – już jest i co dalej?” podczas Konwentu […]

  , , |