Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na III Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniu 19 marca 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie , ul. Grottgera 2

W ramach spotkania przewidziana jest część teoretyczna w formie wykładów i panelu dyskusyjnego oraz część praktyczna. Tematem przewodnim będą usługi społeczne realizowane przez podmioty ekonomii społecznej oraz deinstytucjonalizacja usług społecznych. Ponadto część informacyjna będzie realizowana w formie punktów doradczych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, która realizuje preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. Każdy z uczestników otrzyma odpowiedź na nurtujące go pytania. Część praktyczna to prezentacja działalności spółdzielni socjalnych z terenu województwa lubelskiego.

W trakcie spotkania wyróżnione zostaną wyróżnione zostaną samorządy oraz samorządowcy, których w szczególny sposób wspierają rozwój podmiotów ekonomii społecznej na swoim terenie w ramach konkursu: „Ambasador Ekonomii Społecznej”.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz instytucji wspierających ekonomię społeczna z terenu województwa lubelskiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione pełne wyżywienie oraz materiały dydaktyczno-piśmiennicze. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Aby wzaiść udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy ( link poniżej) do dnia 13 marca 2020 r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTOfnU-HKQMotxnE00fliVgYlm9Tp32m9-jTc595gykcmnqA/viewform

Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 81 528 76 22, 528 76 24