Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (w perspektywie do roku 2030).

Mając na uwadze rozpoczęty proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do roku 2030) Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców województwa lubelskiego o wypełnienie ankiety przygotowanej w formie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej pod poniższym adresem:

http://strategia.lubelskie.pl/ankieta.html

Taki sposób wyrażania opinii o ww. procesie ma charakter komplementarny do prowadzonej otwartej debaty publicznej w ramach spotkań w subregionach i jego celem jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa lubelskiego na temat głównych dziedzin, które mają największy wpływ na rozwój oraz kształtowanie życia społeczno-gospodarczego oraz problemów rozwojowych regionu.

Ankietę należy wypełnić do dnia 31 października 2019 r.

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:     81 47 81 489.