Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkursy: „Gmina przyjazna Seniorom”; „Aktywny Senior”.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkursy: „Gmina przyjazna Seniorom”; „Aktywny Senior”. Celem konkursów jest promowanie innowacyjnych, wielozakresowych, działań na rzecz osób starszych przez gminy województwa lubelskiego oraz...